Het bouwen van je eigen huis doe je vaak maar één keer in je leven. Een unieke kans om creatief te zijn en jouw woonwensen zo veel mogelijk te vertalen naar een mooi ontwerp.

De gemeente laat je daarin zoveel mogelijk vrij, maar er zijn ook regels. Je bouwt tenslotte in een nieuwe wijk die mooi moet aansluiten op De Vesting met haar historie aan de ene zijde en de bestaande wijk De Plantage aan de andere zijde. De onderlinge woningen moeten daarnaast ook samenhang vertonen.

Het bestemmingsplan, de uitgiftevoorwaarden geven je duidelijkheid over wat er kan en mag.

bouwregels

Al in een vroege fase van jouw ontwerp kijkt de coördinerend projectarchitect Joris Molenaar met je mee. De gemeente heeft deze architect aangesteld om je vanaf de schetsfase tot het definitief ontwerp te helpen. Daarvoor toetst hij of jouw ontwerp klopt met de vastgestelde uitgiftevoorwaarden. Iedere koper krijgt een aantal contacturen met hem, die we vanaf de optieperiode samen met je inplannen.

Joris Molenaar

Even voorstellen: Joris Molenaar

  • als architect opgeleid aan de Technische Universiteit Delft
  • zelfstandig architectenbureau Molenaar & Co Architecten te Rotterdam
  • werkzaam in zowel nieuwbouw, woningbouw als restauratie en herbestemming
  • lid van verschillende welstands- en monumentencommissies
  • ziet de rol van coördinerend architect als begeleidend en stimulerend voor het verwezenlijken van ieders droom, passend in het karakter van de wijk De Plantage